تماس بامدیرکل
ذلتذ
سه‌شنبه 6 بهمن 1388 ارتباط با مدیر کل کتابخانه ها
تلفن: 03432266112
دورنگار: 03432228086
نشاني: بلوار فردوسی روبروی تکیه عباسعلی کدپستی:7613743717

 
تعداد بازديد اين صفحه: 3062