تماس بامدیرکل
شنبه 18 اسفند 1397 ارتباط با مصطفی شمس الدینی پور - سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان
تلفن: 03432266112
دورنگار: 03432228086
نشاني: بلوار فردوسی روبروی تکیه عباسعلی کدپستی:7613743717
 
تعداد بازديد اين صفحه: 94